9011 Győr, Váci Mihály u. 3.
+36 96 518 225

Privacy Policy

Adatvédelmi tájékoztató

 

Jelen tájékoztató a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ adatkezelési tevékenységének szabályait tartalmazza AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – való megfelelés céljából.
1. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
Név: Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ
Székhely: 9011 Győr, Váci M. u. 3.
Képviselő: Loschitz Ferenc igazgató

Adatvédelmi biztos: dr.Simon E.Katalin Ráhel
E-mail cím: molnarvid@molnarvid.hu
(a továbbiakban: Adatkezelő)
2.ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Az érintett személyes adatainak védelmére az Adatkezelő megfelelő információbiztonsági szabályozást tart hatályban, amely leírja az adatbiztonsági alapelvek alkalmazásának módjait és feltételeit.
Az Adatkezelő
  • az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.
  • a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli, a munkavállalókkal a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő,
  • a személyes adatokhoz való hozzáférést jogosultsági szintek megadásával korlátozza.,
  • a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről,
  • biztosítja az adatok és az azokat hordozó eszközök (számítógép, laptop, pendrive, mobiltelefon), valamint az iratok megfelelő fizikai védelmét,
  • a folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az illetékes ügyintézők férhetnek hozzá, a személyzeti, a bér, munkaügyi és egyéb személyes adatokat tartalmazó iratokat biztonságosan elzárva kell tartani.
A Szervezeten belül az adatkezelésben résztvevő címzettek (munkatársak), elektronikus levelezésben továbbított adatok esetén csak a céges, @molnarvid.hu végződésű címekre jogosultak személyes adatot is tartalmazó levelet küldeni.
Az intézmény szerverén tárolt adatokhoz kizárólag az arra jogosultak férhetnek hozzá, jelszó megadását követően.
 
Cookie-k alkalmazása az intézmény honlapján
Célja különböző lehet: információ gyűjtés, hogy hogyan használja az érintett adatkezelő weboldalát, megjegyzi a látogató egyéni beállításait, megkönnyíti a weboldal használatát a felhasználók számára stb. Kapcsolódhatnak munkamenethez, használat elősegítéséhez stb.
A „süti”, cookie tényleges alkalmazásáról az érintettek tájékoztatása oly módon történik, hogy alkalmazásakor adatkezelő honlapján jól láthatóan és jól észlelhetően kerül elhelyezésre egy a cookie alkalmazásáról szóló mondat, amely utal további kattintással elérhető tájékoztatóra a cookie alkalmazása tekintetében („Süti beállítások A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. Elfogad/Elutasít”)
A természetes személy weblap-látogatása esetén az adatkezelő rendszere automatikusan rögzítheti az érintett számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát, továbbá az IP-cím alapján meghatározható földrajzi helyet. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.
 
 

Rendezvények keresése

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

9011 Győr, Váci Mihály u. 3.
+36 96 518 225

Irodai nyitva tartás:

Hétfő: 8-16 óra,
Kedd: 8-16 óra,
Szerda: 8-16 óra,
Csütörtök: 8-16 óra,
Péntek: 8-12 óra,

Kossuth Lajos Művelődési Ház

9011 Győr, Déryné u. 50.
+36 96 518 225

Irodai nyitva tartás:

Hétfő: 8-16 óra,
Kedd: 8-16 óra,
Szerda: 8-16 óra,
Csütörtök: 8-16 óra,
Péntek: 8-12 óra,

Likócsi Közösségi Ház

9028 Győr, Esztergető u. 12.
+36 96 336 596

Irodai nyitva tartás:

Hétfő: 14 - 20 óra,
Kedd: 8 - 16 óra,
Szerda: 14 -20 óra,
Csütörtök: 14 -20 óra,
Péntek: 8-16 óra,

Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ

Tel.: +36 96 518 225

E-mail: molnarvid@molnarvid.hu

Cím: 9011 Győr, Váci Mihály u. 3.

Kossuth Lajos Művelődési Ház

Tel.: +36 96 518 225

E-mail: molnarvid@molnarvid.hu

Cím: 9011 Győr, Déryné u. 50.

Likócsi Közösségi Ház

Tel.: +36 96 336 596

E-mail: molnarvid@molnarvid.hu

Cím: 9028 Győr, Esztergető u. 12.